Witamy na stronie internetowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Maspeth, NY .....**** W ten piatek i sobote (4-5 czerwca, 2021) odbeda sie uroczystosci zakonczenia roku szkolnego, ktore rozpoczniemy msza swieta ( w piatek o godz. 17:00 oraz w sobote o godz. 10:00). Po mszy sw. pozegnanie uczniow kl 12-tej, wreczenie nagrod i dyplomow. Rozdanie swiadectw i wyroznien odbedzie sie w klasach. Wiecej informacji w tej sprawie znajduje sie w ogloszeniach szkolnych. **** Dyrekcja szkoly sklada serdeczne podziekowanie za wspolprace wszystkim rodzicom w okresie pandemii Covid -19.

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa LICEALNA XII AStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 8 - - -

 


Przygotowanie do matury - pytanie # 17 i # 18

 
ZWZ (Zwiazek Walki Zbrojnej) : wojskowa, konspiracyjna organizacja działająca na ziemiach polskich.

Została utworzona 13 XI 1939 r. z rozkazu gen. W. Sikorskiego, na bazie Sluzby Zwyciestwu Polski. (SZP). Komendantem głównym mianowano gen. Kazimierza Sosnkowskiego, dowódcą na ziemiach okupowanych przez Niemców został płk. Stefan Rowecki "Grot", a na ziemiach okupowanych przez ZSRR - gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski.

Na początku jej najważniejszym zadaniem był wywiad na rzecz aliantów i akcje propagandowe. W czerwcu 1940 r. komendantem głównym ZWZ został S. Rowecki, a latem 1941 r. organizacja weszła w skład Polskich Sił Zbrojnych. W lutym 1942 r. ZWZ przekształcono w Armię Krajową (AK).

Plan "burza" i jego realizacja
Plan "Burza" został opracowany przez Armie Krajową miał on na celu powszechne powstanie w chwili największego osłabienia Niemiec (na całym terenie Polski oprócz Warszawy).
Plan zostaje zaakceptowany, jednakże nie powiódł się, dlaczego? otóż:
- Nastąpiła zbyt szybka ofensywa Radziecka i plan mógł byc zrealizowany tylko na wschodzie (czyli tereny Wileńszczyzny)
- W lutym 1944r. plan zostaje zmodyfikowany: żołnierze AK walczą z Niemcami a po ich pokonaniu występują w roli gospodarza dla Armii Czerwonej
- Armia Czerwona jednak wykorzystała ten fakt do likwidacji Armii Krajowej.
- Luty 1944r -> Kolejna zmiana w planie: walka z Niemcami, ale po ich pokonaniu pozostanie w konspiracji.

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 2 października 1944) było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie zorganizowanym przez Armię Krajową, połączonym z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, a być może także niepodległości Polski, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych, co miało uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Radzieckiego, którego wojska właśnie zbliżały się do Warszawy.

Walki trwały 63 dni. Straty po stronie polskiej to 18 tys. zabitych i ok. 25 tys. rannych żołnierzy, oraz ok. 120-200 tys. ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych było dużo młodzieży w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji. Po stronie niemieckiej było 17 tysięcy zabitych i 9 tysięcy rannych.

- Przypomnij sobie literature II wojny swiatowej (K.Baczynski,Z.Nalkowska,R.Bratny,T.Borowski itd.) i filmy o tematyce wojennej (Miasto 44, Akcja pod Arsenalem itd.)

 

 

 

2021-05-03 19:09:36 ET
Izabela Wysocka
7 maja 2021

 

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II - Maspeth, Nowy Jork
56-01 61 Street - Maspeth, NY 11378 - United States of America

Przygotowanie do matury

 
- Przepisz do zeszytu ponizsze informacje i naucz sie.

- Konstytucja 3 maja 1791 roku

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją - po Konstytucji Stanow Zjednoczonych z 1787 r. Autorami Konstytucji byli : krol Stanislaw August Poniatowski, Hugo Kollataj i Ignacy Potocki. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii parlamentarnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcje. pozbawiono praw politycznych szlachte nieposiadajaca dobr ziemskich, mieszczanie nabyli wiecej praw a chlopi przeszli pod opieke panstwa. Konstytucja wprowadzala wolnosc wyznania, jednak religia panujaca pozostawal katolicyzm. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

- Krótki życiorys Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski przyszedł na świat w 1867 roku w Żułowie pod Wilnem. Był polskim politykiem, polskim działaczem niepodległościowym, naczelnikiem państwa polskiego. Został Pierwszym Marszałkiem Polski, oraz premierem Polski. Uczył się w gimnazjum. Następnie podjął studia medyczne w Charkowie, jednak relegowany za działalność niepodległościową. Został skazany później na 5 lat więzienia. Udało mu się zbiec. Podczas I wojny światowej był zaangażowany w organizowanie polskich oddziałów zbrojnych. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów tocząc z Rosją ciężkie boje. Marszałkiem Polskim był od roku 1920. Później w wyniku niekorzystnego dla niego kształtowania się bieżących spraw politycznych zrzekł się wszystkich funkcji wojskowych. Poświęcił się pracy literackiej. W 1926 roku namawiany do powrotu do polityki, a niezadowolony z ogólnej sytuacji w Polsce, zorganizował udany przewrót wojskowy. Doprowadził tym samym do rezygnacji prezydenta Wojciechowskiego oraz premiera Witosa. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski umarł. Powodem był rak wątroby. Trumna z jego ciałem spoczęła na Wawelu.

- Napisz slownie ponizsze liczebniki : 528, 89, 45 562.

 

 

 

2021-04-27 11:59:17 ET
Izabela Wysocka
30 maja 2021

 


Przygotowanie do matury - Bohaterowie dwoch. kontynentow

 
- Napisz notatke o Kazimierzu Pulaskim i Tadeuszu Kosciuszko.Wykorzystaj ponizsze zrodla.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kazimierz-pulaski-zyciorys-i-kariera-wojskowa-bohatera/43r4yf3

https://wceo.wp.mil.pl/y/pliki/rozne/2019/07/Tadeusz_Kosciuszko.pdf

Sprawdz swoje wiadomosci ! Odpowiedz na pytania:
1) Jak doszlo do pierwszego rozbioru Polski?

2) Do czego dazyli konfederaci barscy?

3) Jakie wyksztalcenie mial Tadeusz Kosciuszko?

4) Dlaczego Pulaskiego i Kosciuszke mozemy nazwac bohaterami dwoch kontynentow?

5) W ktorym roku uchwalono Konstytucje 3 maja?

6) Jakie znaczenie miala Konstytucja 3 maja dla Polski?

7) Jak doszlo do wybuchu Powstania Kosciuszkowskiego?

8) Jakie byly przyczynu upadku Powstania Kosciuszkowskiego?

9) Jakie byly przyczyny upadku panstwa polskiego?

10) Kto byl ostatnim krolem Polski?

11) Jakie byly przyczyny wybuchu powstania listopadowego?

12) Kto stanal na czele powstania listopadowego i kiedy?

13) Co to jest tzw.Wielka Emigracja?

14) Czym byla Branka?

15) Porownaj przebieg powstania listopadowego i styczniowego

 

 

 

2021-04-19 18:46:19 ET
Izabela Wysocka
23 kwietnia 2021

 


Przygotowanie do matury

 
-Uzywajac ponizszych zrodel, prosze napisac notatke o pierwszych Polakach na ziemi amerykanskiej i nauczyc sie . ​

https://zlukaszem.pl/polonia-w-usa-historia/

https://polonia.net/niezbednik-imigranta/polacy-w-usa/

-Odmien przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej “ziemia amerykanska”

-Napisz slownie nastepujace liczebniki: 1608, 1619, 1854, 9969.

 

 

 

2021-04-12 18:13:22 ET
Izabela Wysocka
16 kwietnia 2021

 


Przygotowanie do matury

 
- Symbole narodowe Polski i geneza Mazurka Dabrowskiego.Napisz notatke i naucz sie.

https://epodreczniki.pl/a/polskie-symbole-narodowe/DYsZTMZx8

- Symbole Krakowa.Napisz notatke i naucz sie.

https://www.kawiarniany.pl/2020/08/29/symbole-krakowa-z-czym-kojarzy-sie-krakow-top-13/

 

 

 

2021-04-01 18:24:05 ET
Izabela Wysocka
9 kwietnia 2021

 


Przygotowanie do matury

 
Sprawdz Swoje wiadomosci !

1) Co sklonilo Mieszka I do przyjecia chrztu ?
2) Jakie byly skutki przyjecia chrztu?
3} Kto napadl na panstwo Mieszka w 972 roku i dlaczego?
4) Kto byl pierwszym krolem Polski?
5) Jakie znaczenie mial zjazd gnieznienski w 1000 roku?
6) Kim byl Swiety Wojciech?
7) Kiedy i miedzy ilu synow Boleslaw Krzywousty podzielil panstwo na dzielnice?
8) Na czym polegala "zasada senioratu"?
9) Jakie byly nastepstwa testamentu Boleslawa Krzywoustego?
10) Kto sprowadzil Krzyzakow do Polski, kiedy i dlaczego?
11 )Kto zjednoczyl panstwo polskie po okresie rozbicia dzielnicowego?
12) Kiedy i na ktorym krolu ,zakonczyla sie Dynastia Piastow?
13) Jakie zmiany wprowadzil Kazimierz Wielki?
13) Jak doszlo do tego,ze tron Polski przejela dynastia Andegawenow?
14) Czym zasluzyla sie dla Polski Krolowa Jadwiga?
15) Podaj przyczyny i skutki Unii Polski z Litwa (w Krewie) z 1385 roku?
16) Dlaczego wojska Wl.Jagiello wygraly w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku?

Wykorzystaj notatki z lekcji i podrecznika "Historia i wiedza o spoleczenstwie" str 15 - 30.

Wykorzystujac wiadomosci z ponizszego artykulu napisz wyczerpujaca notatke o sw,Jadwidze.

https://stacja7.pl/swieci/swieta-jadwiga-krolowa-polski-i-patronka-rodzin/
W piatek spotykamy sie na zoom.

 

 

 

2021-03-22 11:48:02 ET
Izabela Wysocka
26 marca 2021

 


- - - Strona 1 z 8 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny

 

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II - Maspeth, Nowy Jork
56-01 61 Street - Maspeth, NY 11378 - United States of America

 

 


 

 


 

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Internetowy Serwis Edukacyjny | internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | Portal ISE 2.10

 

CSS Framework copyright by Vision Design - graphic zoo | MFG labs icon set copyright by MFG labs